Quick search:Description Entry page for GPCR - 'VOMERONASAL RECEPTORS_VN1R4_Homo sapiens'
ClassCLASS A
FamilyVOMERONASAL RECEPTORS
Sub-FamilyVN1R4
Cross References:
References
UniProtQ7Z5H5 | Q2M3E2 | Q7Z5H6 | Q7Z5H7 | Q8TDU2
EMBLAY114733 | AY312485 | AY312486 | AY312487 | AY312488 | AB083609 | BC104935 | BC104939
InterProIPR000276 | IPR017452 | IPR004072
PRODOM
GENEID317703
MIM
PRINTSPR01534
PFAMPF03402
Other GPCR resourcesGPCRDB | GPCR-OKB | GLIDA
Details:
Details
NameVOMERONASAL RECEPTORS_VN1R4_Homo sapiens
DescriptionRecName: Full=Vomeronasal type-1 receptor 4;AltName: Full=V1r-like receptor 4; Short=hGPCR27
SpeciesHomo sapiens
Common NameHuman
NCBI Taxonomy9606
GeneVN1R4 | V1RL
FunctionPutative pheromone receptor
Fragment0
Sequence
MASRYVAVGMILSQTVVGVLGSFSVLLHYLSFYCTGCRLRSTDLIVKHLIVANFLALRCK
GVPQTMAAFGVRYFLNALGCKLVFYLHRVGRGVSIGTTCLLSVFQVITVSSRKSRWAKLK
EKAPKHVGFSVLLCWIVCMLVNIIFPMYVTGKWNYTNITVNEDLGYCSGGGNNKIAQTLR
AMLLSFPDVLCLGLMLWVSSSMVCILHRHKQRVQHIDRSDLSPRASPENRATQSILILVS
TFVSSYTLSCLFQVCMALLDNPNSLLVNTSALMSVCFPTLSPFVLMSCDPSVYRFCFAWK
R
Interacting with G-proteins:
G-proteins
NoNameCouplingPubMed
1Galpha-i1_Homo sapiensGi/o16651557
2Galpha-i3_Homo sapiensGi/o16651557
3Galpha-i2_Homo sapiensGi/o16651557
4Galpha-o_Homo sapiensGi/o16651557
5Galpha-z_Homo sapiensGi/o16651557
GPCR, G-protein, Effector interaction Visualizaton of GPCR, G-protein, Effector interaction at protein level