Πανεπιστήμιο Αθηνών University of Athens
Τμήμα Βιολογίας Faculty of Biology
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής Department of Cell Biology and Biophysics