.
Δείτε τη σελίδα στα Ελληνικά
Home
General Info
Courses
Admisssions
Faculty
Facilites
Announcements
Useful Links:
Home:

Search this site

All information about the matriculation and entry requirements and the application that has to be completed, are available in PDF format:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το

ΠΜΣ «Βιοπληροφορική», του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας, σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ΠΜΣ «Βιοπληροφορική» του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017. Η προκήρυξη, η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Βιοπληροφορική», καθώς και οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στο πλαίσιο αριστερά της σελίδας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι Παρασκευή 30/09/2016. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας από τις 01/09/2016.

General Info on Bioinformatics
General info : Brief description of Bioinformatics; its application in industry and basic research.Educational philosophy and regulations of the teaching programme. Links to useful information on the subject for prospective students and career guide.
Course description
Course Description and Programme: details about the masters programme in Bioinformatics at the UOA, including a program overview, areas of concentration and creditation system. Full course syllabus with detailed description of first and second semester modules together with a description of optional modules.
Admissions to UOA
Admissions and Requirements: matriculation and entry requirements for prospective students considering UOA; timetable for submission of application and contact details for admissions tutor. An online enquiry form is also provided.
Faculty and staff
Faculty, Staff and Administration: research profiles, collaborations, and contact information for program faculty members: address and contact information for program office.
Facilites at UOA
Facilites in the School of Biology and UOA: computer lab facilities and seminar rooms. Scientific resources, online UOA library catalogs and search facilites. Brief guides and location maps for the UOA campus and the faculty of biology. How to get here using public/private transport.
Announcements and students corner
Announcements and Students Corner: general announcements relating to the course and any news of interest to current students of the Bioinformatics programme. Details about course material for download will be made available in this section.
National and Kapodistrian University of Athens. Copyright 2016, all rights reserved.

Last modified 20/1/2016 Webmaster